James Thomas Park

James Thomas Park

3200 S. Forgeus Ave., Tucson AZ 85713
Neighborhood Park • 9 acres • Ward 5

Location

3200 S. Forgeus Ave., Tucson 85713  View Map

Google Map
Tagged as: